Utställarförsäkring

Tryggt mässdeltagande med Numera Mässors utställarförsäkring

Numera Mässor är mån om din trygghet och vill ge dig ett enkelt och problemfritt deltagande på mässan.

Våra mässanläggningar kräver numera att alla utställare har utställarförsäkring. En vanlig företagsförsäkring täcker normalt sett inte ett mässdeltagande (Ansvar för skadeståndskrav) eller transporter till och från mässan med speditions-/fraktfirma.

Det kan innebära att man själv får stå för den ekonomiska förlusten i händelse av skada. Utan en försäkring är utställningsföremålen oförsäkrade i montern under mässgenomförandet. Det är också svårt att få ersättning från ett transportföretag direkt när skadan sker om separat försäkring saknas.

Numera Mässor har därför tillsammans med Written Insurance tagit fram en utställarförsäkring som är inkluderad i den grundavgift som ni betalar när ni anmäler er till våra mässor. Försäkringen gäller under förutsättning att betalning inkommit till Numera Mässor enligt betalningsvillkoren i fakturan.

Ladda ner dokument

Här nedan finner du länkar till

Tryggt mässdeltagande – Numera Mässors försäkringsvillkor

Kortfattad information om ansvarsförsäkring 

• Fullständiga försäkringsvillkor 

Har du frågor om utställarförsäkringen, vänligen kontakta din projektledare hos oss.