« Bakåt

Spelmissbruk - beroende av spel om pengar


Kursbeskrivning

Spelmissbruk - beroende av spel om pengar

Det uppskattas att uppemot 400 00 personer är spelberoende i Sverige idag. Denna kurs ger dig värdeful kunskap om problemets utbredning, diagnoser och behandlingsmetoder.

Kursen utgår från den nyligen utgivna boken "Spelmissbruk - beroende av spel om pengar"(Gothia 2024) och erbjuder en djupgående förståelse av spelmissbruk. Boken ingår i kursavgiften. Med fokus på internationell forskning går kursen bortom de nationella riktlinjer som underkänts av SBU (Statens beredning för medicinska och social utvärdering) och föreslår andra effektivare behandlingsstrategier. Kursen är idealisk för yrkesverksamma inom hälso- och socialvård, såväl som individer som försöker förstå mekanismerna bakom spelberoende och hur man effektivt kan stödja återhämtning.

Kursinnehåll:

  • Spelmissbruk i lagstiftning och demografi
  • Spelmissbruk och andra missbruk - skillnader och likheter
  • Definition av spelmissbruk utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders).
  • Gradering av svårighetsgrad vid spelmissbruk enligt DSM V
  • Hjärnans funktionssätt vid spelmissbruk: Belöningssystemets funktioner vid spelmissbruk och annat missbruk. Stressens påverkan på hjärnan vid spel.
  • Samsjuklighet. Spelberoendet är ofta ett problem hos människor som har andra diagnoser - inte minst vad gäller missbruk.
  • Losersyndromet. Den som lider av spelmissbruk förlorar sina pengar. Samtidigt finns det också de som stadigt tjänar pengar på vissa typer av spel. Deyya visar att själva förlorandet är en viktig del av spelmissbruket.
  • Medberoende. Föräldrar, män, hustrur och barn liksom vänner tenderar att dras in i skadliga mönster i förhållande till den som spelar om pengar. Här klargörs dessa mönster så att de enklare kan motverkas.
  • Behandling. Olika behandlingsstrategier vid pengaspel presenteras.

Ladda ner kursinformation här>>


Målgrupp

HR, socialtjänst, skola, företagshälsovård, HVB och LVU hem samt andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 300 SEK exkl. moms