« Bakåt

Fokus på foten


Kursbeskrivning

Välkommen till en ny omgång av Fokus på foten. Vår målsättning med dagen är att ge en förståelse för våra vanligaste dysfunktioner i foten, eventuell uppkomst och behandlingsmöjlighet. Vi kommer att titta närmare på smärtproblematik i foten och inte minst hur vi kan höja blicken och se helheten.
 
Foten är en av de mest komplexa kroppsdelarna och ett biomekaniskt underverk. Det är ingen annan kroppsdel som utsätts för så mycket yttre belastning och påfrestningar som foten. Långvariga felaktig belastning och rörelse i det muskeloskletala systemet kan leda till smärta, inte bara i foten utan på andra ställen också. Vid smärtproblematik och dysfunktion i foten är det viktigt att återskapa normal rörlighet i leder och en aktivitet i musklerna så att rätt muskel gör rätt jobb. Genom ökad förståelse för hur kroppen hänger ihop och hur man genom träning kan uppnå smärtfrihet och balans i rörelse-stödjesystemet kan många av våra vanligaste problem med smärta från fötterna avhjälpas.
Under dagen kommer vi titta närmare på:
Grunderna för behandling av fotsmärta
Plattfot
Plantar Fasciit
Mortons neuron
Hälsenesmärta
Hallux valgus – hallux rigidus
Peroneussmärta
Tibialis posteriorsmärta

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 10:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 1 195 SEK exkl moms
Standardpris 1 295 SEK exkl moms