« Bakåt

Våld & Hot i människovårdande arbete


Kursbeskrivning

Hot och våld mot anställda inom till exempel vård, omsorg och skola är tyvärr vanligt förekommande idag. Att ha en beredskap för hur man på bästa sätt hanterar hotfulla situationer och händelseförlopp är därför av största vikt. Med rätt kunskap och bemötande minimeras risker och skador, psykiska såväl som fysiska, för alla berörda.

Denna dagen syftar till att ge kursdeltagarna konkreta verktyg för att handskas med personer som blir upprörda och aggressiva. 

Fokus ligger på : Förebyggande arbete och bemötande i akuta situationer.

Kursinnehåll:
  • Grundläggande tänkande utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
  • Förebyggande arbete
  • Orsaker till aggressivitet
  • Lågaffektivt bemötande
  • Hur tänker den våldsbenägne?
  • Akuta situationer - hur konfliktnivån trappas ner
  • Arbetsmiljölagstiftningen vid hot och våld i arbetsmiljön
Ladda ner kursinformation här<<

 

 

 

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som har människovårdande arbetsuppgifter, såsom arbete inom sjukvård, socialtjänst, skola, HVB-hem, arbetsförmedling mm.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 895 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen