« Bakåt

Temadag: Psykopati & Narcissism


Kursbeskrivning

En kursdag om att växa upp i en toxisk miljö.

Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder innebär att leva i skuggan av sin förälder där barnets behov får stå tillbaka på grund av förälderns problematik.

Att leva i det osynliga våldet innebär också att barnets psykiska  mående sätts på spel och att självbilden och självförtroendet hämmas istället för att mogna och utvecklas. Processen för att bli hel är ofta lång och komplex. Barn beskrivs ofta i vuxen ålder hur samhällets naivitet och brist på kunskap om problematiken lade en sten på börda och ledde till ytterligare traumatiska upplevelser.

Att behandlare återkommande blir utsatta för ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt och påfrestande vilket ställer krav på den professionella. Hur hanterar vi känsloreaktioner som väcks inom oss själva? God självkännedom är en viktig faktor, likaså att stå ut med maktlösheten över att inte kunna agera konkret och direkt för att hjälpa familjen/barnet i den svåra situationen de befinner sig i.

Leg.psykolog Helena Bingham och advokat Nina Tiberg guidar oss under denna spännande dag.

Program för dagen:

 • Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag.
 • Diagnoskriterier.
 • Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild.
 • Den narcissistiska/psykopatiska föräldern.
 • Den andra förälderns reaktioner och beteendemönster.
 • Vad innebär det för ett barn att växa upp med självcentrerade och känslokalla föräldrar?
 • Barnets känsloliv, reaktioner och beteendemönster
 • Ensambarn/syskon
 • Hur bemöter vi barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem?
 • Hur upptäcker vi och bemöter föräldrar med dessa drag?
 • Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
 • Självkännedom hos behandlaren -  en viktig faktor.

Följande punkter leds av Advokat Nina Tiberg.

 • Gällande rätt
 • Vårdnadsprocessen i Sverige
 • Jämförelser med Finland och Norge
 • Förslag på förändring
 • Vad krävs för en förändring?

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet och rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden, – narcissism, psykopati och machiavellism

Tid

1 dag, 09:15 - 16:00

Pris

Standardpris 3 295 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen