« Bakåt

Temadag: Barn & Övervikt


Kursbeskrivning

Cirka 10 procent av barnen i Sverige utvecklar övervikt eller obesitas redan under förskoleåldern. Tidig identifikation och behandling är den viktigaste framgångsfaktorn för att undvika ohälsosam vikt senare i livet, men både vårdpersonal och föräldrar tycker att det är ett känsligt ämne att ta upp och diskutera.
I det förebyggande arbetet mot obesitas hos barn har skolhälsovården och primärvården en viktig uppgift. Här kan vårdgivaren ”så ett frö” hos familjen på ett sätt som uppfattas som relevant och respektfullt när tillväxtkurvan visar att vikten ökat fortare än längden.
 Obesitas är en komplex sjukdom, det krävs mer kunskap och mindre fördomar för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. Inte minst i de familjer med försvårande samsjuklighet, där barnen inte bara har obesitas utan också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med bristande förmåga till impulskontroll och självreglering samt starka men begränsande matpreferenser.
Professor Paulina Nowicka kommer under dagen att dela med sig av sina samlade kunskaper och erfarenheter från över 20 år inom området. Ni får veta varför vikten är viktig, när man ska agera och hur man gör det utan skuldbelägga föräldrar. Ni får konkreta tips från framgångsrika behandlingsprogram samt den senaste forskning om mat, rörelse och relationer.
Ladda ner kursinformation här>>

9.00-9.45 Introduktion till övervikt och obesitas hos barn. Förekomst och konsekvenser
9:45-10.10 Fika
10.10-11.00 Hur kan vi förebygga och behandla på bästa sätt? Exempel från framgångsrika program
11.00-11.10 Bensträckare
11.10-12.00 Den bästa maten - vad är viktigast att tänka på.
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Rörelse och alla skärmar - den andra sidan av energibalansen
13.45-13.55 Bensträckare
13.55-14.40 Familjen, förskolan och grannar: hur involverar vi alla?
14.40-15.00 Fika
15.00-15.45 Bästa bemötandet. Hur pratar vi om vikt utan att öka på viktstigma?
15.45-16.00 Sammanfattning och avslutning av dag

Målgrupp

Bvc läkare, Bvc sköterskor, skollsköterskor, dietister och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 200 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen