« Bakåt

Temadag: Barn med besvär från mag - tarmkanalen


Kursbeskrivning

Besvär från mag-tarmkanalen är ett vanligt förekommande problem och föräldrar vänder sig nästan alltid först till BVC med sina frågor. Besvären kan vara akut påkommande, kroniska eller återkommande.

I de flesta fall så rör det sig om ofarliga tillstånd som växer bort. Ibland kan det dock bero på underliggande sjukdomar som måste utredas och behandlas. Vissa tillstånd kan vara mer bråttom att åtgärda än andra.

Barn behöver betydligt mer energi per kg kroppsvikt för sin tillväxt som är särskilt påtaglig de första 1-2 åren i livet. Symptom såsom förstoppning, kräkningar, diarré och matleda påverkar därför oftast snabbt barnets tillväxt. Magont är ett annat väldigt vanligt förekommande symptom hos barn i alla åldrar som kan vara svårt att tolka och ge upphov till frustration hos både vårdnadshavare och sjukvårdspersonal.

Under dagen kommer olika symptom och tillstånd från magtarmkanalen och dess organ att diskuteras. Även nyföddhetsgulsot kommer att beröras. Temadagen kommer att illustreras med falldiskussioner och det kommer att finnas mycket tid för frågor.

Under dagen kommer vi att fördjupa oss i:

  • Magtarmkanalens, leverns- och bukspottkörtelns fysiologi
  • Barnets normala uppfödning och tillväxt
  • Icke IgE-medierad födoämnesallergi
  • Buksmärtor, kolik, sjukdomar i bukspottkörteln
  • Kräkningar
  • Förstoppning och diarré
  • Nyföddhetsgulsot

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

BVC-läkare, BV -sköterskor, skolsköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 3 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen