« Bakåt

Temadag Anknytning


Kursbeskrivning

Välkommen till en dag som ger dig en bred kunskap om anknytning och dess betydelse för en positiv utveckling hos barn. Vi kommer bland annat att fördjupa oss i de faktorer som påverkar anknytningen, vilka beteenden som främjar en trygg anknytning samt samhällsfenomen som gör att vi behöver observera relationens kvalitet och dess inverkan på barnets utveckling.

Kursdagen kommer att ge svar på vanliga frågor om anknytning som både personal och föräldrar kan ställa sig, och ge kunskap om hur vi tidigt kan uppmärksamma och stötta en positiv utveckling. Verktyg och praktiska tips som man kan delge föräldrar kommer att förmedlas. Kunskap och övningar under dagen ger dig större möjligheter att närma dig ämnet med värme och ödmjukhet tillsammans med föräldrar. Vanliga frågor som ”Är det farlig att ha en otrygg anknytning? När ska jag anmäla till socialtjänsten om relationen förälder och barn inte känns bra? Hur ger jag information om anknytning till föräldrar på ett sätt som de kan ta till sig av? Vilka konkreta beteenden leder till en trygg anknytning?” diskuteras och besvaras. 

Kopplingen mellan trygg anknytning, hjärnans utveckling och psykisk hälsa kommer att beskrivas detaljerat. Utbildningen kommer att fokusera på att ge redskap för att stötta föräldrar till att få trygga barn som leker, utforskar världen och kan använda föräldern som en trygg bas. Under dagen kommer det att finnas utrymme för frågor och vi kommer även att lägga in diskussionsfrågor och övningar. 

Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

BVC sköterskor , skolsköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 200 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen