« Bakåt

Svåra samtal i telefonrådgivning


Kursbeskrivning

Trots relevant medicinsk utbildning och lång erfarenhet kan det ibland vara svårt att göra en korrekt bedömning under ett kort telefonsamtal. Att bedöma någons psykiska tillstånd utan att kunna se kroppsspråket och utan ögonkontakt hos den som man samtalar med är en utmaning. I mötet med människor i utsatta situationer handlar det ofta om närvaro och hjälp till att hantera svåra känslor. För detta krävs ofta verktyg och strategier för att nå bästa resultat och i mötet med personer i affekt, vid hot – förtäckt hot eller en konfliktsituation är detta inte minst viktigt. Dagen handlar till stor del om konsten att ställa frågor och få korrekt information, hur man hanterar och bemöter känslor hos patienter och anhöriga på ett professionellt sätt i specifikt svåra situationer.

Samtalsprocess och samtalsmetodik utifrån perspektivet svåra samtal

Att hantera känslor i svåra samtal, verktyg och strategier

Konflikthantering

Att sätta gränser i samtalet

Hotsamtal

Den ledsna patienten, depression och suicidsamtal

Försvarsmekanismen projektion

Mångringaren

Elisabeth är medförfattare till den nyligen utgivna boken Professionella möten på distans - bedömning och råd om vård. Liber

Ladda ner kursinformation här >>


Kursens mål

En kursdag med målsättning att göra dig trygg och professionell i det ”svåra samtalet” med patienten och anhöriga.

Målgrupp

Sjuksköterskor inom psykiatri, primärvård och slutenvård/specialistvård samt andra som arbetar med patient/klientkontakt via telefon i exempelvis socialtjänst och missbruksvård.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 3 300 SEK exkl moms