« Bakåt

Omvårdnad och behandling av ben- & fotsår


Kursbeskrivning

Ben- och fotsår är ett stort problem som orsakar stort lidande hos patienter och påverkar också anhörigas dagliga liv. Det har beräknats att bensår är den största enskilda arbetsuppgiften för distriktssköterskor i Sverige. Målsättningen med dagen är att ge kunskaper i omvård­nad och behandling av ben- och fotsår, observera indikatio­ner för sår och kunna göra en bedömning när man skall skicka patienten vidare till olika specialiteter eller sårteam.

Det är många faktorer som påverkar sårläkningen och hur framgångsrik den kan bli, patientens allmäntillstånd, sårets tillstånd och diagnos samt behandlarens kompetens. Du som behandlar sår har en viktig roll. En ökad kompetens om hur sår läker och vilka förutsättningar som krävs för läkning skapar en bra plattform för att ge rätt omvårdnad och behandling. Den holistiska synen på den enskilde patienten med sår och fastställandet av sårdiagnos är avgörande för en framgångs­rik sårbehandling. 

Vi kommer att ta upp de olika sårläkningsfaserna och vilka faktorer som påverkar sårläkningen. Hur man bedömer patienten och sårets förutsättningar för sårläkning och vilken omvårdnad och behandling som kan erbjudas. Betydelsen av teamwork och vilka specialiteter som kan bli involverade kommer att tas upp. Vi kommer också att ha en genomgång av olika förband och förbandstyper. 


Dagen kommer att varvas med utbildning och praktiska bedömningsövningar i grupp som följs upp med samtal och diskussioner.

Kursdagen och föreläsare Yvonne Neselius får genomgående mycket höga betyg och fina omdömen i våra tidigare utvärderingar.


Kursinnehåll:
 -Grundläggande sårbedömning och professionell sårbehandling
- Sårläkningsprocessen
- Faktorer som påverkar läkningen och helhetssynens betydelse
- Definition av svårläkta sår
- Metoder att mäta storlek och djup
- Lokal cirkulation och vad är en handdoppler
- Sårbäddens utseende och val av förband
- Sårexudat /sårvätska och fuktig sårläkning
- Betydelsen av smärta i sår
- Hantera dålig lukt
- Vad är sårinfektion och biofilm
- Bedöma sårkanter och minska risken för maceration
- Omkringliggande hud
- Sårtemperatur
- Sårdiagnos ett måste!
- Val av förband, vad bör man tänka på - Demonstration av de vanligaste förbandsgrupperna


Ladda ner kursinformation här >>

 

 

 

Kursens mål

Målsättningen med dagen är att ge kunskaper i omvård­nad och behandling av ben- och fotsår, observera indikatio­ner för sår och kunna göra en bedömning när man skall skicka patienten vidare till olika specialiteter eller sårteam.

Målgrupp

Sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 995 SEK exkl. moms