« Bakåt

NPF och socialtjänsten


Kursbeskrivning

Så når du fram - lagstiftning, bemötande och anpassningar

Många av de personer som kommer i kontakt med och behöver insatser från socialtjänsten har NPF, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

NPF är en diagnos som inte syns utanpå. För att fatta rätt beslut i arbetet behöver vi kunskap och ha rätt glasögon på oss för att se personen som vi har framför oss.

NFP inkluderar bland andra diagnoserna ADHD, ADD, AST och Touretts syndrom. Många med NPF vittnar om ren barndom där de känt sig annorlunda, ofta hamnat i konflikter och blivit utfrysta. Ett stort antal studier har visat att NPF är förenat med utmaningar, inte bara i skolan utan även till exempel när det gäller att få och behålla jobb, risk att hamna i missbruk och kriminalitet och att vara med i trafikolyckor. Hur kan vi som arbetar i samhällets tjänst på bästa sätt bemöta och stödja dessa personer och hur kan vi skapa anpassade möten så att alla får den insats de behöver?

Kursen tar sin utgångspunkt i socialtjänsten uppdrag, det som ligger till grund för arbetet med beslut om insatser. Vi tittar också närmare på den omfattande, ofta komplicerade, lagstiftning som styr och hur man som professionell skall förhålla sig till denna.

Ämnen som behandlas under dagen:

  • NPF, vad betyder det?
  • De olika lagarna, hur förhåller man sig till dem?
  • Ärftlighet och livsloppsperspektivet
  • Bemötande
  • Konkreta tips för att skapa tillgängliga möten

Välkommen till denna viktiga och spännande dag som ger konkreta tips för att skapa goda möten.

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, elevhälsa och verksamheter där man möter personer med NPF samt andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 1 875 SEK exkl. moms