« Bakåt

Fördjupningsdag LSS


Kursbeskrivning

Digital kurs med Finn Kronsporre

Dagen kommer att innehålla aktuell information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viktiga rättsfall/rättspraxis inom området.
Särskild vikt kommer att läggas på de nya bestämmelser som trädde i kraft i LSS den 1 januari 2023.

Översiktlig beskrivning av ämnen som kommer avhandlas under dagen:
Föräldraavdraget och dess till tillämpning
Ventilen avseende barns rätt till personlig assistans
Kvalificerade aktiverings-och motiveringsinsatser – bedömningskriterier
Medicinsk övervakning enligt 9 a § första stycket punkt 7 – hur görs bedömningen ?
Förebyggande stöd enligt 9 a § första stycket punkt 6 – hur görs bedömningen ?
Egenvårdsbedömning
Personkretsbedömning ställd på sin spets
Bedömningskriterier för varaktighetsrekvisitet
Utformningen av beslut – tydlighet, återkallelseförbehåll, omprövningsförbehåll, tidsbegränsade beslut, förutsättningar för återkallelse av beslut, andra förbehåll, behörig beslutsfattare
Bosättningskommun, vistelsekommun, plaveringskommun, hemkommun, folkbokföringskommun, inflyttningskommun – vi reder ut begreppen
Ansökan om förhandsbesked och beslut om förhandsbesked
Viktiga bedömningskriterier för bostad med särskild service
Annan särskilt anpassad bostad
Den enskilde tar inte emot det stöd som är kopplat till beviljad LSS-insats
Diskrepans mellan beslut och tidsredovisning av personlig assistans
Kommunens timbelopp för personlig assistans
I kölvattnet av HFD 2021 ref 61
Deltagarnas egna frågor

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Handläggare och enhetschefer inom LSS-området samt andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms