« Bakåt

Fokus på foten


Kursbeskrivning

Bli en bättre fotterapeut. Välkommen till vårens omgång av Fokus på foten och uppdatera dina kunskaper. Denna gång med två olika teman.


Bemötande, stress och självomhändertagande 

Välkommen till en föreläsning med temat hållbart arbetsliv- att hitta ett hållbart förhållningssätt till sitt arbete och sina kundrelationer. Föreläsningen kommer att fokusera på bemötande vid psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck på olika sätt och märkas i samröre med andra. Det kan vara svårt att bemöta någon som exempelvis är arg, tyst eller orolig. Vi kommer att diskutera hur vi kan möta individer som beter sig på sätt som kan bli svåra för oss att förstå. Föreläsningen kommer att ge verktyg att hantera svåra samtal som kan uppstå i kundrelationer, genom samtalsfärdigheter och sund gränssättning. 

Dermatologiska dilemman

Under eftermiddagen kommer vi att fördjupa oss i dermatologiska tillstånd som drabbar underben, fötter och naglar. Både vanliga och mindre vanliga tillstånd tas upp under föreläsningen. Eksem, psoriasis och svampinfektion kan påverka livskvalitén avsevärt och behandling är mycket viktigt där fotterapeuten har en viktig roll. Föreläsningen fokuserar på symtom och behandling och hur tillstånd kan skiljas åt, till exempel nagelpsoriasis och nagelsvamp. Vidare kommer föreläsningen gå igenom hudtumörer och deras förstadium som kan drabba underben, fötter och naglar, med syfte att dessa ska kunna kännas igen tidigt.  Det kommer finnas utrymme för frågor. Har du någon specifik fråga i ämnet så får du gärna skicka in denna i förväg. Skicka då till [email protected]


Ladda ner kursinformation här<<


Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 10:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 1 295 SEK exkl. moms
Standardpris 1 395 SEK exkl. moms
Pris 1 395 SEK exkl. moms