« Bakåt

Fokus på foten Tema: Reumatologi


Kursbeskrivning

De reumatiska sjukdomarna är samlingsnamnet för ett 80-tal diagnoser som främst omfattar rörelseorganen.De tillstånden drabbar eller huvudsakligen ger besvär från rörelse- och stödjeorganen. Hit räknas inte bara lederna i extremiteter, bäcken och kotpelare utan även skelett, muskler, bindeväv och mjukvävnader som omger lederna.


De flesta reumatologiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en iammation i kroppen driver sjukdomen. Inflammationen är kroppens reaktion för att försöka reparera en skada. Skadan kan vara orsakad av en infektion, stark värme eller kyla, kemiska ämnen,strålning eller vanliga sår. Vid många reumatiska sjukdomar uppstår dock inflammation spontat, utan någon utlösande faktor. Men det finns också reumatiska tillstånd, där det inte går att upptäcka någon inflammation. Man beräknar att ungefär en miljon svenskar har problem i rörelseorganen och man kan beräkna det som en folksjukdom vilket gör att man som fotterapeut med allra största sannolikhet stöter på denna patientgrupp i sitt dagliga arbete.

Vi diskuterar de stora sjukdomsgrupperna såsom reumatoid artrit, Ankyloserande spondylit (Bechtrews sjukdom), psoriasisartrit, artros och gikt som alla kan drabba fötter.

Vi kommer under dagen att avhandla dom stora sjukdomsgrupperna som alla kan drabba fötter:

  • Reumatoid artrit
  • Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom)
  • Psoriasisartrit
  • Artros
  • Gikt

Vi kommer också att beröra mindre vanliga reumatiska systemsjukdomar såsom SLE och sklerodermi med fokus på foten. Har du specifika frågor rörande ämnet får du gärna maila dessa till oss så försöker vi besvara dom under kursdagen. Maila till [email protected]

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 10:00 - 16:15

Pris

Boka tidigt rabatt 1 295 SEK exkl. moms
Standardpris 1 395 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen