« Bakåt

Fokus på foten - neurologiska sjukdomar och fotbesvär


Kursbeskrivning

Välkommen till höstens utbildningsdag för Sveriges alla fotterapeuter

Neurologiska sjukdomar drabbar det centrala och/eller perifera nervsystemet och omfattar till exempel stroke, migrän, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS), ryggmärgssjukdomar, amyotrofisk lateralskleros (ALS), polyneuropati och muskelsjukdomar. Dessa sjukdomar drabbar kroppen på olika sätt beroende på vilka nerver som drabbas och vilken funktion dessa har. I majoriteten av fall så påverkas ben och fötter på ett eller annat sätt. Vi kommer under kursdagen beröra vanligare neurologiska sjukdomar, inklusive stroke och polyneuropati, samt diskutera vad dessa åkommor kan ha för effekt på nedre extremiteter och fötter. Vi kommer också belysa hur du på ett enkelt sätt kan undersöka dina patienter med hjälp av ett basalt neurologstatus. Detta som ett praktiskt verktyg för att kunna identifiera och förstå olika fotrelaterade besvär. Fokus kommer att läggas på diagnostik och utredning av fotrelaterade besvär, men också på behandlingsmöjligheter; såväl farmakologisk behandling som fysikalisk behandling med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi kommer att visa på olika typer av ortopedtekniska hjälpmedel som kan vara aktuella för dessa patienter och varför dessa är relevanta för olika åkommor och besvär.

Föreläsare för dagen Tor Ansved är specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, docent i neurologi, Camilla Johnsson, VD och tidigare verksamhetsansvarig vid Camp Pro Ortopedteknik samt Pernilla Ekroth, Legitimerad Ortopedingenjör. Alla med många års erfarenhet av fotbesvär relaterade till neurologiska sjukdomar.

Ladda ner kursinformation här>>

Boka tidigt pris innan 1 oktober

Målgrupp

Sveriges alla fotterapeuter och andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 09:00 - 16:15

Pris

Boka tidigt rabatt 1 295 SEK exkl. moms