« Bakåt

Födoämnesallergi och eksem hos barn


Kursbeskrivning

Eksem och födoämnesallergier är vanligt hos förskolebarn och BVC är ofta den första instansen som föräldrarna vänder sig till med frågor och behandlingsråd. Goda grundkunskaper är viktiga för både för att kunna ge råd till föräldrarna och sköta de enklare fallen på BVC men också för att kunna selektera de barn som bör utredas vidare av barnspecialist.


Syftet med kursen är att ge en förståelse för uppkomstmekanismen bakom eksem samt kopplingen till födoämnesallergier och andra omgivningsfaktorer. Vi kommer att poängtera vikten av ett välfungerande teamarbete för att lyckas med behandlingen.

Under kursen kommer vi att gå igenom allergiska manifestationer hos barn i olika åldrar och när man bör diskutera om man ska introducera födoämnen tidigt eller vänta samt om pälsdjur är bra eller inte. Vidare kommer vi att diskutera vilka barn som bör handläggas inom BVC, vårdcentral respektive specialist.


Under dagen kommer vi bland annat att fördjupa oss i:

  • Den allergiska marschen hos barn
  • Eksem - en kort bakgrund
  • Eksem - när skall man misstänka en allergi?
  • De vanligaste födoämnesallergierna under småbarnsåren
  • Differtialdiagnoser eksem
  • Behandlingsstrategier och vårdnivåer
  • Vilka förebyggande råd kan vi ge idag
  • Patientfall

Kursen fick 4,8 av 5 möjliga vid vårt senaste genomförande och några komentarer var:

"Relevant innehåll, bra upplägg! BVC-läkare

"Mycket bra, lärorikt och bra nivå" BVC-sköterska

"Superbra och tydlig" DSK-sköterska

 Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

BVC-läkare, BVC-sköterskor och skolsköterskor. Andra speciellt intresserade är också välkomna till denna dag.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 600 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen