« Bakåt

Baskurs i psykiatri - sjukdomslära och bemötande


Kursbeskrivning

Under de två utbildningsdagarna utgår vi från det ”friska” sättet att tänka och känna.

Vi får därefter, med utgångspunkt i det normala, grundläggande kunskaper om psykiatriska tillstånd och behandlingar, frågor om samhällets skyldigheter och vad som kännetecknar ett gott möte.

Ur innehållet:

Friskt och sjukt? Kan normala, friska sätt att känna och hantera vardagliga svårigheter övergå i mindre normala reaktioner som leder till ohälsa? Eller är ohälsan något annat?

Vad är diagnostik? Hur tänker man om psykiatriska diagnoser?
Depression
Bipolära tillstånd
Orsaker. Behandlingar. Kan det behandlas?

Självmord och självmordsprevention.
Vi uppehåller oss vid vad varje medmänniska själv kan göra och om sjukvårdens plats.

Komplexa tillstånd, så kallade dubbeldiagnoser.
Schizofreni och andra psykossjukdomar.
Personlighetsstörningar

Samhället, frivillighet och tvångslagarna.
HSL, LPT, LVU, LVM

Vad menas med funktionsnedsättning?
Symtom och konsekvenser
Vad kan du och dina kollegor göra för att underlätta för personer med dessa funktionsnedsättningar?
Neuropsykiatriska tillstånd: AD(H)D, autism

Gå fem betala för fyra - kontakta oss så bokar vi platser.


Ladda ner och läs mer här>>


Kursledare: Daniel Frydman, arbetar som psykiater och psykoterapeut. Han är verksamhetsansvarig för Plattform Sthlm, som arbetar med stöd för ungdomar och unga vuxna med komplexa psykiatriska och sociala svårigheter. Han har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har stor erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar. Han är föreläsare i ”Aktion Livräddning”, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete.

 


<b>Dag 1</b>
<b>Dag 1</b>

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. Du som jobbar inom socialtjänstens områden – såväl handläggare (bistånd, LSS -insatser och andra) som utförare (hemtjänst, boendestöd, behandlingshem etc) har nytta av innehållet. Personer som jobbar i sjukvården och behöver ytterligare kunskaper kring bemötandet av patienter med särskilda problem har stora möjligheter att fördjupa sig under dessa dagar. Även personer som inte arbetar vård- och omsorgssektorn kan möta psykisk ohälsa i sin vardag. Den som jobbar till exempel på arbetsförmedlingen, försäkringskassan, inom HR -sektorn, företagshälsovården och polisen har då också stor hjälp av dessa utbildningsdagar.

 

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 5 295 SEK exkl moms