« Bakåt

Baskurs i psykiatri - sjukdomslära och bemötande


Kursbeskrivning

Bli bättre rustad i din yrkesroll


Under de två utbildningsdagarna utgår vi från det ”friska” sättet att tänka och känna. Du får därefter, med utgångspunkt i det normala, grundläggande kunskaper om psykiatriska tillstånd och behandlingar, frågor om samhällets skyldigheter och vad som kännetecknar ett gott möte.

Ur innehållet:

Friskt och sjukt?

Kan normala, friska sätt att känna och hantera vardagliga svårigheter övergå i mindre normala reaktioner som leder till ohälsa? Eller är ohälsan något annat?

Vad är diagnostik?

Hur ser det psykiatriska diagnossystemet ut? Vi diskuterar DSM-systemet och går igenom olika psykiatriska diagnoser

Självmord och självmordsprevention.

Vi uppehåller oss vid vad varje medmänniska själv kan göra och om sjukvårdens plats.

Komplexa tillstånd, så kallade dubbeldiagnoser.

Samhället, frivillighet och tvångslagarna. HSL, LPT, LVU, LVM

Vad menas med funktionsnedsättning (NPF)?

Hur skiljer sig kommunikationen hos personer med autism från neurotypiska personers kommunikation? Vad behöver medarbetaren förstå för att underlätta för personer med NPF?

Tid: Dag 1 09.00 - 16.00   Dag 2 09.00 - 15.00

Gå fem betala för fyra - kontakta oss så bokar vi platser.


Ladda ner och läs mer här>>


Kursledare: Daniel Frydman, arbetar som psykiater och psykoterapeut. Han är verksamhetsansvarig för Plattform Sthlm, som arbetar med stöd för ungdomar och unga vuxna med komplexa psykiatriska och sociala svårigheter. Han har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har stor erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar. Han är föreläsare i ”Aktion Livräddning”, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete.

 


<b>Dag 1</b>
<b>Dag 1</b>

Målgrupp

En kurs för personer som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med psykiatrin så som vårdpersonal inom kommun, landsting, primärvård, hemvård, LSS, socialtjänst, kyrka, boendestöd, behandlingshem samt andra speciellt intresserade. Dagen lämpar sig även väl för personal inom FHV, Försäkringskassan och Polisen.

 

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 5 895 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen