« Bakåt

Narcissism & Psykopati


Kursbeskrivning

Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder innebär att leva i skuggan av sin förälder där barnets behov får stå tillbaka på grund av förälderns problematik.

Att som behandlare återkommande bli utsatt för ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt och påfrestande vilket ställer krav på den professionella. Hur hanterar vi de känsloreaktioner som väcks inom oss själva? God självkännedom är  en viktigt faktor, likaså att stå ut med maktlösheten över att inte kunna agera konkret och direkt för att hjälpa familjen/barnen i den svåra situation de befinner sig. Så hur kan vi lära av berättelserna och upptäcka vad som pågår i dessa familjer och hur kan vi hjälpa barnen? Hur kan vi identifiera och bemöta föräldrarna i en vårdnadstvist? Hur stöttar vi den andre föräldern? Dagen kommer att ge dig konkreta verktyg och ökad kunskap om denna problematik.

Välkommen till en spännande dag där vi kommer att titta närmare på:

 • Pass 1
 • Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag
 • Diagnoskriterier
 • Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild
 • Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag
 • Riskfaktorer för att utveckla dessa drag
 • Går psykopati och narcissism att behandla
 • Pass 2
 • Den narcissistiska/psykopatiska föräldern
 • Den andre förälderns reaktioner och beteendemönster
 • Vad innebär det för ett barn att växa upp med självcentrerade och känslokalla föräldrar? Att leva i det osynliga våldet?
 • Barnens känsloliv, reaktioner och beteendemönster
 • Ensambarn/syskon
 • Finns det risk att barnet drabbas av PTSD och C-PTSD (komplex PTSD)?
 • Processen att bli hel
 • Återberättelser från klienter
 • Pass 3
 • Hur bemöter vi barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem?
 • Hur upptäcker och bemöter vi föräldrar med dessa drag?
 • Hur kan vi förstå och bemöta den andre förälderns reaktioner och beteendemönster?
 • Vad säger lagen?
 • Pass 4
 • Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
 • Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor
Ladda ner kursinformation här>>
   

Målgrupp

För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet eller rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism.

Tid

1 dag, 09:15 - 16:00

Pris

Standardpris 2 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen