« Bakåt

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö -Den mörka triaden


Kursbeskrivning

Dagen gav konkreta verktyg och ökad kunskap om:

 • Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag
 • Diagnoskriterier
 • Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild
 • Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag
 • Riskfaktorer för att utveckla dessa drag
 • Går psykopati och narcissism att behandla

 • Den narcissistiska/psykopatiska föräldern
 • Den andre förälderns reaktioner och beteendemönster
 • Vad innebär det för ett barn att växa upp med självcentrerade och känslokalla föräldrar? Att leva i det osynliga våldet?
 • Barnens känsloliv, reaktioner och beteendemönster
 • Ensambarn/syskon
 • Finns det risk att barnet drabbas av PTSD och C-PTSD (komplex PTSD)?
 • Processen att bli hel
 • Återberättelser från klienter

 • Hur bemöter vi barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem?
 • Hur upptäcker och bemöter vi föräldrar med dessa drag?
 • Hur kan vi förstå och bemöta den andre förälderns reaktioner och beteendemönster?
 • Vad säger lagen?

 • Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
 • Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor
Ladda ner kursinformation här>>
   

Målgrupp

För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet eller rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism.

Tid

1 dag, 09:15 - 16:00

Pris

Standardpris 2 995 SEK exkl moms