« Bakåt

Att arbeta med människor som lider av Personlighetssyndrom


Kursbeskrivning

Personlighetsstörningar förekommer hos ca: 12 % av befolkningen och är således ett mycket vanligt problem. Oförmågan att relatera till andra och att skapa fungerande relationer leder till att PS medför ett asocialt liv med vanliga svårigheter att sköta arbete, utbildning, boende, barn och familj m.m. Verksamheter där man möter många personlighetsstörda är: socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, HVB, kriminalvård, boenden m.fl.

Utbildningsdagen vänder sig till personal som i sitt arbete möter människor med personlighetsstörningar och visar upp ett sammanhållet perspektiv på bakomliggande orsaker och fungerande behandling.

Stefan Sandström är Legitimerad psykolog och författare till ett flertal böcker. Han har mer än 40 års erfarenhet av att behandla människor med personlighetsstörningar. Mera information om honom får på hans hemsida: www.spfab.se

Ladda ner kursinformation här>>


Under dagen kommer vi att titta närmare på:

 • Översikt, demografi och olika kluster
 • Gemensamma drag vid personlighetsstörningar
 • Vanlig samsjuklighet
 • Kommunikation vid personlighetsstörningar och multidiagnoser
 • Latenta psykoser
 • Det basala problemet – Grundläggande tillit
 • Relationsproblem
 • Behandling: Anknytningsproblem och relationsskapande
 • Processmodell för anknytningsarbete
 • Trauma som bakgrundsfaktor
 • Utagerande som flash-backs, respektive gränslöshet                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Varmt välkommen till en aktuell och spännande dag

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskap om bakomliggande orsaker samt hur man närmars sig och förhåller sig till personer med personlighetsstörningar.

Målgrupp

Personal verksam inom socialtjänst, missbruksvård, psykiatri, HVB boende, kriminalvård och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med personkategorin.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 850 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen